Kerim Sarıgül

Kerim Sarıgül

Kerim Sarıgül

Merak ediyorum, araştırıyorum, öğreniyorum, paylaşıyorum...

 

Teknoloji çağında yaşıyoruz.

Her geçen gün yeni teknolojik cihazlar ve dijital araçlar geliştirilmek­te, dünya hızlı bir şekilde dijitalleşmektedir. Geliştirilen çeşitli cihazlar ve araçlar çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmakta, yaşamımıza çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır.

Teknolojik gelişmeler, öğretmen ve öğrenci rollerindeki değişimler dil öğretim ve öğrenim yöntemlerinin, ortamlarının ve araçlarının değiş­mesine sebep olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Öğrencilerin sanal dünyaya ve dijital araçlara derin ilgi duyduğunu göz önünde bulundurarak dil öğretim süreçlerinin çeşitli programlarla, web 2.0 araçlarıyla, zengin materyallerle, birden çok duyuya hitap eden içeriklerle desteklenmesi öğretmenlerin ve öğrencilerin motivas­yonunu artıracak, işini kolaylaştıracak, edinilen bilgi ve geliştirilen beceri­lerin daha kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır.

Yabancı dil öğretiminde geleneksel yöntemler ve ortamlar hâlâ baskın olmakla birlikte dil öğrenen ve öğreten bireylerin özellikle kaynak, zaman ve mekân sorununu çözmek için çeşitli dijital araçlar kullandıkla­rını (çevrimiçi canlı kurslar, dil öğretim uygulamaları, elektronik sözlükler, kelime öğretim uygulamaları, video dersler vb.); öğrenim ve öğretim sü­reçlerini farklı yöntem ve araçlarla desteklediklerini görüyoruz.

Son yıllarda yabancı dil öğretimi konusunda sınıf içi ve sınıf dışı öğ­retimi desteklemek, gerek bireysel öğrenmeye ve kendi kendine öğre­nenlere (otodidakt) imkân sağlamak, zaman ve mekân sorununu ortadan kaldırmak veya en aza indirmek amacıyla çok çeşitli dijital dil öğretim/ öğrenim araçları geliştirilmiştir.

Bu araçların birçoğu birbirine benzemekle birlikte bazıları özgün içerikleri, kullandıkları öğretim teknikleri, öğrettikleri diller, bir veya bir­den çok becerinin geliştirilmesine yönelik sundukları etkinlik türleri, kul­lanıcı sayıları, ücretli veya ücretsiz olmaları gibi özellikler açısından diğer­lerinden ayrılmaktadır.

Dil öğretimi ve öğrenimi amacıyla geliştirilen araçları özellikleri ve işlevleri açısından değerlendirdiğimizde 6 kategoriye ayırabiliriz.

1. Dil Ögretim/Öğrenim Uygulamaları: Herhangi bir dilin öğre­timi amacıyla geliştirilen, birden çok becerinin geliştirilmesini sağlayan, çok farklı etkinlik türleri barındıran, kendi içinde bir müfredatı olan ve çeşitli seviyelerden oluşan araçlar.

2. Dil Öğretim/Öğrenim Oyunları: Basit oyunlaştırma unsurları dışında ciddi oyun (2D, 3D) özellikleri taşıyan dil öğretim araçları.

3. Kelime Ögretim/Öğrenim Uygulamaları: Sadece kelime öğreti­mi, kelime testleri, kelime öğrenme etkinliklerinden oluşan, öğrencilerin veya öğretmenlerin kendi kelime listelerini kullanarak çeşitli etkinlikler hazırlayabilecekleri araçlar.

4. Beceri Geliştirme Uygulamaları: Sadece okuma, dinleme, yaz­ma, konuşma gibi tek bir becerinin geliştirilmesine hizmet eden veya bir­den çok beceriye hitap etse dahi bir becerinin baskın olduğu araçlar.

5. Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Dil öğreti­minde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik gibi teknoloji­lerin kullanıldığı araçlar.

6. Dil Değişim Uygulamaları: Yabancı dil öğreticisi, dil öğretim ve öğrenim arkadaşı veya ailesi, anadil konuşucusu bulma veya akran öğre­timi özellikleri taşıyan araçlar.

 

Bu kitapta; yukarıdaki Dil Ögretim/Öğrenim Uygulamaları kate­gorisine giren yani herhangi bir dilin öğretimi amacıyla geliştirilen, bir­den çok becerinin geliştirilmesine imkân veren, çok farklı etkinlik türleri barındıran, kendi içinde bir müfredatı olan ve çeşitli seviyelerden oluşan araçlardan en gelişmiş ve yaygın kullanılan 3 tanesi (Duolingo, Hello Eng­lish, Xeropan) ele alınmış ve detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Yabancı dil öğrenen ve öğretenlere, içerik tasarımcılarına, uygula­ma geliştiricilere daha faydalı olmak amacıyla; ele alınan araçları kullan­mak için nereden, nasıl üye olunabileceği, teknik olarak nasıl kullanılabi­leceği konularına çok fazla değinilmemiş; daha çok neden kullanılmaları gerektiği, dil öğretimine ve öğrenimine ne tür yenilikler kazandırdığı, han­gi özelliklerinin hangi becerilerin geliştirilmesine katkı sağladığı, ne tür etkinlik türleri ve oyunlaştırma özellikleri içerdiği, etkinliklerin öğrencilere ne tür katkılar sağladığı gibi konulara detaylı bir şekilde değinilmiştir.

 KERİM SARIGÜL

Kitapla ilgili detaylı bilgi almak ve E-Kitap formatında indirmek için tıklayınız...

Cuma, 24 Nisan 2020 23:33

Uzaktan Eğitim ve Dijital Araçlar

Uzaktan Eğitim İçerikleri, Uzaktan Eğitim Araçları, Dijital İçerik (Eğitim Materyali) Geliştirme Araçları

 

Eğitimde Teknoloji Kullananlara, Kullanmak İsteyenlere Tavsiyeler

 

Uzaktan Eğitim ve Öğretim Yönetim Sistemi – Atutor

 

Google Dokümanlar'da Doküman Oluşturma, Düzenleme ve Paylaşma

 

ZOOM Nedir, Zoom Ücretsiz Nasıl Kullanılır, Zoom ile Online Ders Nasıl Yapılır?

 

Zoom ile Canlı Ders Verin veya Alın

 

Zoom Güvenlik Önlemleri

 

EdModo – Sosyal Öğrenme Platformu

 

Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme ve Grafik Tasarım Aracı

 

Socrative - Süreç Değerlendirme Aracı

 

Toontastic 3D ile 3 boyutlu animasyonlar hazırlayın.

 

Kelime Bulutu Oluşturma Araçları

 

Dijital Dünya, Dijital Sınıf, Dijital Öğretmen...

 

"StoryboardThat" ile dijital öyküler oluşturun!

 

Etkileşimli Video Dersler ve Sınavlar Oluşturmak İçin 5 Web Aracı

 

Kaizena ile yazılara sesli yorum nasıl eklenir?

 

H5P Projesi Nedir? Araç türleri ve Özellikleri Nelerdir?

 

Ücretsiz, Telifsiz Kullanılabilecek 13 Fotoğraf Sitesi

 

Ücretsiz Ses Dosyaları İçin En İyi 8 Web Sitesi

 

Uluslararası Lisans Türleri ve Özellikleri

 

Eğitimciler İçin Uzaktan Eğitim (Distance Learning For Educators)

 • Uzaktan Öğrenmeye Giriş
 • Uzaktan Eğitim Öğretim Tasarımı
 • Sosyal Duygusal Öğrenme
 • İnternet erişimi olmadan Uzaktan Eğitim
 • Uzaktan Eğitim + Aile

 

Bazen (tasarımlarda, derslerde, kitaplarda, sunumlarda vb.) rastgele resimlere ihtiyaç duyarız. Örneğin yabancı dil öğretiminde rastgele bir resim seçip örğrencilerin bu resimle ilgili cümleler kurmasını, resimde gördüklerini anlatmasını isteyebiliriz. Veya herhangi bir tasarım için gerekli resmi bulamadığımızda geçici olarak bir resme ihtiyaç duyabiliriz. Sebep ne olursa olsun ücretsiz ve telifsiz rastgele bir resme ihtiyaç duyduğunuzda bu sayfayı kullanabilir, arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz.  

rastgeleresim.com sayfasında yer alan görseller CC0 lisansına sahiptir. Ücretsiz ve telifsizdir. İstediğiniz yerde, istediğiniz gibi kullanmakta özgürsünüz.

Google Dokümanlar; eğitimde, iş ortamında ve kişisel hayatta yaygın olarak kullanılan, dosyaların bulutta saklandığı, birden çok cihazdan ve birden çok kişiyle senkronize çalışabileceğiniz en popüler kelime işlemci/metin düzenleme araçlarından biridir. 

Rapor yazın, ortak proje teklifleri oluşturun, toplantı notlarını takip edin ve çok daha fazlasını yapın. Tüm değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

Google Dokümanlar, doküman oluşturup biçimlendirmenize ve diğer kullanıcılarla çalışmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir kelime işlemcidir. 

Doküman nasıl oluşturulur? Nasıl düzenlenir ve biçimlendirilir? Başkalarıyla nasıl paylaşılır? sorularının cevabını aşağıda bulabilirsiniz...

 

1. Adım: Doküman oluşturma

Yeni bir doküman oluşturmak için:

 • Bilgisayarınızda docs.google.com adresine giderek Dokümanlar ana ekranını açın.
 • Sol üstte, "Yeni bir doküman hazırlamaya başlayın" bölümünde Yeni simgesini tıklayın.

Ayrıca, docs.google.com/create URL'sini kullanarak da yeni doküman oluşturabilirsiniz.

2. Adım: Düzenleme ve biçimlendirme

Bir dokümanı düzenlemek için:

 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 • İki kez tıklayarak bir kelimeyi seçin ya da imlecinizi kullanarak değiştirmek istediğiniz metni seçin.
 • Düzenlemeye başlayın.
 • Bir işlemi geri almak veya yeniden yapmak için üstteki Geri al  ya da Yeniden yap simgesini  tıklayın.

Not: Bir dokümanı Pixel Book gibi dokunmatik ekranlı bir cihazda düzenlemek istiyorsanız, yazmaya başlamak için dokümana iki kez dokunun.

Bir dokümana metin, paragraf, aralık ve daha pek çok şey ekleyebilirsiniz ve bunları düzenleyebilirsiniz.

 

Paragraf biçimlendirme

Paragraf hizalamasını değiştirme
 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 • Değiştirmek istediğiniz paragrafı seçin.
 • Üst kısımda bir hizalama seçeneği belirleyin.

Satır aralığını değiştirme

 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 • Değiştirmek istediğiniz satırları seçin.
 • Biçim ve sonra Satır aralığı'nı tıklayın.
 • Bir satır aralığı seçeneği belirleyin:
  • Paragraf aralığını değiştirmek için Tek1,151,5 veya Çift'i tıklayın.
  • Paragraflar arasındaki aralığı değiştirmek için Paragraftan önceki boşluğu kaldır veya Paragraftan sonra boşluk ekle'yi tıklayın.
  • Özel boyut girmek için Özel aralık'ı tıklayın. Ardından, bir paragraftan önce ve sonra olmasını istediğiniz aralık boyutunu girin ve Uygula'yı tıklayın.
  • Paragraf başlıkları ve metni aynı sayfada tutmak için Sonrakiyle bir arada tut'u tıklayın.
  • Metnin tüm satırlarını aynı paragrafta, aynı sayfada tutmak için Satırları bir arada tut'u tıklayın.
  • Paragrafların başında veya sonunda tek satır olmaması için Tek satırları engelle'yi tıklayın.
Paragraf kenarlıklarını veya rengini değiştirme
 
Yazı tipini biçimlendirme
 
Metinde büyük/küçük harf kullanımını değiştirme
 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 • Değiştirmek istediğiniz metni seçin. 
 • Metin Rengi simgesini Metin rengi tıklayın.
 • İstediğiniz rengi seçin.
 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 • İstediğiniz metni vurgulayın.
 • Üst kısımda, istediğiniz yazı tipini seçin.
 • Biçim ve sonra Paragraf stilleri ve sonra Normal metin ve sonra Güncelle "Normal metni" eşleşecek şekilde güncelleyin'i tıklayın.
 • Metin vurgulu durumdayken Biçim ve sonra Paragraf stilleri ve sonra Seçenekler ve sonra Varsayılan stillerim olarak kaydet'i tıklayın.

Bir yazı tipi seçtikten sonra, tekrar değiştirmediğiniz sürece yeni dokümanlarınızda bu yazı tipi kullanılır.

Yazı tipi listenize yazı tipi ekleme

Bazı dillerde, yazı tipi listenize yeni yazı tipleri ekleyebilirsiniz.

 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 • Üst kısımda, yazı tipi listesini açmak için yazı tipi adını tıklayın.
 • Listenin altındaki Diğer yazı tipleri'ni tıklayın.
 • Yeni yazı tiplerine göz atın veya yeni yazı tipi arayın.
  • "Yazı tiplerim" listenize eklemek üzere bir yazı tipini tıklayın.
  • Yazı tiplerinizi sıralamak veya listenizde görüntülenme şekillerini değiştirmek için "Göster" ve "Sırala" oklarını kullanın.
 • Tamam'ı tıklayın.
Mevcut diller

Yazı tipleri aşağıdaki dillerde mevcuttur:

 • Afrikaanca
 • Arnavutça
 • Arapça
 • Azerice
 • Bengalce
 • Burmaca
 • Katalanca
 • Hırvatça
 • Çekçe
 • Danca
 • Felemenkçe
 • İngilizce
 • Estonca
 • Filipince
 • Fince
 • Fransızca
 • Almanca
 • Yunanca
 • Guceratça
 • İbranice
 • Hintçe
 • Macarca
 • İzlandaca
 • Endonezce
 • İtalyanca
 • Kannada dili
 • Kazakça
 • Kmerce
 • Kırgızca
 • Letonca
 • Litvanca
 • Makedonca
 • Malay dili
 • Malayalam dili
 • Marathi dili
 • Moğolca
 • Nepalce
 • Norveççe
 • Farsça
 • Lehçe
 • Portekizce 
 • Pencap Dili
 • Rumence
 • Rusça
 • Sırpça
 • Seylanca
 • Slovakça
 • Slovence
 • İspanyolca
 • Svahili dili
 • İsveççe
 • Tamilce
 • Telugu dili
 • Tayca
 • Türkçe
 • Ukraynaca
 • Urduca
 • Özbekçe
 • Vietnamca
Yazı tipi rengini değiştirme
 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 • Değiştirmek istediğiniz metni seçin. 
 • Metin Rengi simgesini Metin rengi tıklayın.
 • İstediğiniz rengi seçin.
Arka plan veya vurgu rengini değiştirme
 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 • Değiştirmek istediğiniz metni seçin. 
 • Vurgu Rengi simgesini Metni vurgula tıklayın.
 • İstediğiniz rengi seçin.
Metni kalın, italik veya üstü çizili yapma
 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 • Değiştirmek istediğiniz metni seçin. 
 • Metni biçimlendirin.
  • Kalın hale getirmek için: Kalın simgesini Kalın tıklayın.
  • İtalik hale getirmek için: İtalik simgesini İtalik tıklayın.
  • Üstü çizgili hale getirmek için: Biçim ardından Metin  ardından Üstü çizili'yi tıklayın.

 

Bir dokümana başlık veya içindekiler tablosu ekleme

Dokümanınızı başlıklar ve içindekiler tablosu gibi metin stilleriyle organize edebilirsiniz. Metin stillerinin yazı tipini ve boyutunu özelleştirebilir ve stillerinizi varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.

İçindekiler tablosu ekleme, değiştirme veya silme

Dokümanınızın yapısını içindekiler tablosuyla görebilirsiniz. İçindekiler tablosundaki her bir öğe dokümanınızın başlıklarına bağlanır.

 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'daki bir dokümanı açın.
 • İçindekiler tablosunun bulunmasını istediğiniz yeri tıklayın.
 • Ekle ve sonra İçindekiler tablosu'nu tıklayın.
 • İçindekiler tablosunun nasıl görünmesini istediğinizi seçin.

 

Bu tabloyu silmek için sağ tıklayın ve İçindekiler tablosunu sil'i tıklayın.

 
İçindekiler tablonuzu düzenleme

İçindekiler tablosu dokümanınızdaki başlıkları yansıtır.

 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'daki bir dokümanı açın.
 • Dokümanınıza bir başlık ekleyin.
 • Yenile simgesini Yenile tıklayın. Bu değişiklik içindekiler tablonuzda güncellenir.

Başlık oluşturma

 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'daki bir dokümanı açın.
 • Değiştirmek istediğiniz metni seçin.
 • Biçim ve sonra Paragraf stilleri'ni tıklayın.
 • Bir metin stilini tıklayın:
  • Normal metin
  • Başlık
  • Alt başlık
  • Başlık 1-6
 • "Metin stilini" uygula'yı tıklayın.
Özel metin stili kullanma
 • Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'daki bir dokümanı açın.
 • Kullanmak istediğiniz stile sahip metni seçin.
 • Biçim ve sonra Paragraf stilleri ve sonra Normal metin veya Başlık 1-6 ve sonra "Başlığı" eşleşecek şekilde güncelleyin'i tıklayın.
 • Dokümanınızda "Başlık 4" veya "Normal metin" gibi aynı metin türüne sahip metinlerin tamamı ilk seçiminizle eşleşecek şekilde güncellenir.

Not: Normal metnin stilini değiştirirseniz başlık yazı tipleri de yeni stile geçer.

Varsayılan stil belirleme ve değiştirme

Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'daki bir dokümanı açın.

 • Varsayılan bir stil belirleme: Biçim ve sonra Paragraf stilleri ve sonra Seçenekler ve sonra Varsayılan stillerim olarak kaydet'i tıklayın.
 • Varsayılan bir stili uygulama: Biçim ve sonra Paragraf stilleri ve sonra Seçenekler ve sonra Varsayılan stillerimi kullan'ı tıklayın.
 • Orijinali Google stiline geri yükleme: Biçim ve sonra Paragraf stilleri ve sonra Seçenekler ve sonra Stilleri sıfırla'yı tıklayın. 

 

 3. Adım: Başkalarıyla paylaşma ve birlikte çalışma

Dosya ve klasörleri diğer kullanıcılarla paylaşabilir ve onlara görüntüleme, düzenleme veya yorum yapma izni verebilirsiniz.

  

Adım 1: Paylaşmak istediğiniz dosyayı bulun

Tek bir dosyayı paylaşma

Birden çok dosyayı paylaşma
 • Bilgisayarda drive.google.com sayfasına gidin.
 • Klavyenizde Üst Karakter tuşunu basılı tutarken iki veya daha fazla dosya seçin.
 • Sağ üstte, Paylaş'ı Share tıklayın.

 

Adım 2: Kimlerle paylaşımda bulunacağınızı ve bu kişilerin dosyanızı nasıl kullanabileceğini seçin

Belirli kişilerle paylaşma

Dosya bağlantısı paylaşma

Diğer kullanıcılara dosyanızın bağlantısını gönderebilirsiniz. Böylece internet bağlantısı olan ve bağlantıyı bilen herkes dosyanızı kullanabilir. Bir dosya bağlantısı paylaştığınızda, adınız dosyanın sahibi olarak görünür olacaktır.

 • Sağ üstteki Paylaşılabilir bağlantıyı al'ı tıklayın.
 • "Bağlantıyı bilen herkes"in yanındaki Aşağı oku Aşağı tıklayın.
 • Bağlantıyı kopyalayıp bir e-postaya veya paylaşmak istediğiniz herhangi bir yere yapıştırın.
Dosyayı herkese açık olarak paylaşma

İnternetteki herkesin dosyanızı arayabilmesini, bulabilmesini ve açabilmesini istiyorsanız dosyanızı herkese açık olarak paylaşabilirsiniz. Bir dosyayı herkese açık olarak paylaştığınızda, adınız dosyanın sahibi olarak görünür olacaktır. 

 • Paylaşılabilir bağlantıyı al'ı tıklayın.
 • "Bağlantıyı bilen herkes"in yanındaki Aşağı oku Aşağı tıklayın.
 • Diğer ve sonra Açık - Web üzerinde herkese açık'ı tıklayın.
 • Kaydet'i tıklayın.
  • Kullanıcıların sahip olmasını istediğiniz erişim düzeyini seçin.
 • Bitti'yi tıklayın.

Google Hesabı'nda oturum açmamış olan kullanıcılar dosyanızda anonim hayvan simgeleri olarak görünür. Anonim hayvan simgeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

100'den fazla kişiyle dosya paylaşma ve dosya üzerinde ortak çalışma

Bir Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar dosyası üzerinde, görüntüleme, düzenleme ya da yorum yapma izinleriyle aynı anda en fazla 100 kişi çalışabilir. 100'den fazla kişi bir dosyaya erişirken, yalnızca sahibi ve düzenleme izinlerine sahip bazı kullanıcılar dosyayı düzenleyebilir.

100'den fazla kişiyle bir dosyayı paylaşmak ve bu dosya üzerinde ortak çalışma yapmak için: 

Dosyayı yayınlama

 • Bir dosyayı aynı anda çok sayıda kişinin görüntülemesi gerekiyorsa, dosyayı yayınlayın ve görüntüleyenlerle paylaşmak üzere bir bağlantı oluşturun. Dosyayı düzenlemesi veya dosyada yorum yapması gereken kişilere düzenleme erişimi verebilirsiniz.
 • Bir dosya yayınlandığında web üzerindeki herkese görünür hale gelir. Gizli veya hassas bilgileri yayınlarken dikkatli olun. İş veya okul üzerinden kullandığınız bir hesabınız varsa yöneticiniz, yayınlanan bir dosyayı kimlerin görüntüleyebileceğini sınırlayabilir.
 • Bir dosyayı web'den kaldırmak için dosyanın yayınını sonlandırmanız gerekir.
 • Bir dosyanın ortak çalışanlarla paylaşımını sonlandırmak için paylaşım izinlerini nasıl değiştireceğinizi öğrenin.

 

Çok sayıda kişiyle paylaşılan dokümanlarla ilgili sorunları düzeltme

Dokümanınız çok sayıda kişiyle paylaşıldıysa ve kilitleniyorsa veya hızlı bir şekilde güncellenmiyorsa şu sorun giderme ipuçlarını deneyin: 

 • Geri bildirim toplamak için kullanıcıların bir dokümanda veya e-tabloda yorum yapmasına izin vermek yerine bir Google Formu oluşturun. Google Formu oluşturma hakkında bilgi edinin.
 • Bir dokümanın kopyasını oluşturuyorsanız sonlandırılmış yorumları ve önerileri eklemeyin. Kopya oluşturma hakkında bilgi edinin
 • Eski bilgileri silin veya verileri yeni bir dokümana taşıyın. 
 • Görüntüleyenlerden dokümanı kullanmadıkları zaman kapatmalarını isteyin. 
 • Yayınlanan dokümana yalnızca en önemli bilgileri ekleyin. Kısa dokümanlar daha hızlı yüklenir.
 • Bir dokümana düzenleme erişimi olan kullanıcıların sayısını azaltın. 
 • Birden fazla dokümandan bilgi topluyorsanız, çok sayıda kullanıcıyla paylaşmak için yeni ve salt görüntülenir bir doküman oluşturun. 

Dosyanın paylaşımını sınırlandırma

Kullanıcıların görüntüleme, yorum yapma veya düzenleme izinlerini belirleme

Bir kullanıcıyla dosya paylaşırken kullanıcının o dosyayla neler yapabileceğini seçebilirsiniz.

 • Görüntüleme: Kullanıcılar dosyayı görüntüleyebilir, ancak değiştiremez veya başka kullanıcılarla paylaşamaz.
 • Yorum yapma: Kullanıcılar yorum yapabilir ve öneride bulunabilir, ancak dosyayı değiştiremez veya başka kullanıcılarla paylaşamaz.
 • Düzenleme: Kullanıcılar değişiklik yapabilir, önerileri kabul edebilir veya reddedebilir ve dosyayı başka kullanıcılarla paylaşabilir.
Bağlantınızın paylaşıldığı kullanıcıları değiştirme

Bir dosyanın bağlantısını paylaşırken dosyanın ne kadar geniş kapsamlı olarak paylaşılacağını kontrol edersiniz. Bu seçenekler, Google Hesabınızın iş, okul veya Gmail üzerinden kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır.

 • Açık - Web üzerinde herkese açık: Google Hesabında oturum açmadan herkes Google'da arama yapabilir ve dosyanıza erişebilir.
 • Açık - Bağlantıyı bilen herkes: Bağlantıyı bilen herkes Google Hesabında oturum açmadan dosyanızı kullanabilir. 
 • Kapalı - Belirli kullanıcılar: Yalnızca dosyayı paylaştığınız kullanıcılar dosyayı kullanabilir.

 

Dokümanlar'ı edinin: Web (docs.google.com)Android veya iOS

 

Dokümanlar'la ilgili yardımcı kısa bilgiler 

 1. Metninizin stilini düzenleyin ve yeni stiller ekleyin. " "

Hizalama ve girinti gibi metin biçimlendirme seçenekleri
 

2. Dokümanınızın farklı kopyaları ve sürümleriyle çalışın.

" "

Kopyasını oluştur: Dokümanınızın kopyasını oluşturun.

Farklı indir: Dokümanınızı Microsoft® Word® veya Adobe® PDF gibi farklı biçimlerde indirin.

E-posta eki olarak gönder: Kullanıcılara, dokümanın bir kopyasını gönderin. Biçimi değiştirebilirsiniz.

Sürüm geçmişi: Dokümanda siz ya da başkaları tarafından yapılan tüm değişiklikleri görün veya önceki sürümlere geri dönün.

Web'de yayınla: Dokümanınızın bir kopyasını web sayfası olarak yayınlayın veya dokümanınızı bir web sitesine yerleştirin.

Farklı sürümlerle çalışma seçenekleri için "Dosya"yı tıklayın
 

3. Özellikler ekleyerek dokümanınızı geliştirin.

" "

Resim: Bilgisayarınızdan, web'den, Drive'dan ve diğer konumlardan bir resim ekleyin.

Tablo: Tablo oluşturmak için sütun ve satır sayısını seçin.

Çizim: Resim, akış çizelgesi, diyagram ve daha fazlasını oluşturun.

Bağlantı: Dokümanınıza bir web sayfası, üstbilgi veya yer işaretinin bağlantısını ekleyin.

Grafik: Farklı grafik türleri veya E-Tablolar'dan bir grafik ekleyin.

Yer işareti: Dokümanınızdaki belirli yerlerin kısayollarını ekleyin.

İçindekiler tablosu: Dokümanınızdaki her bir başlığa bağlanan, otomatik olarak oluşturulan bir içindekiler tablosu hazırlayın (başlık stilleri uyguladığınız dokümanlarda).

Öğeleri menüyü kullanarak ekleme
 

4. Dokümanınızı paylaşmak için Paylaş'ı tıklayın ve ardından ortak çalışanların neler yapabileceğini seçin. Ortak çalışanlara bir e-posta bildirimi de gönderilir.

" "

  Paylaşma veya paylaşımı durdurma İçeriği doğrudan düzenleme Düzenleme önerme Yorum ekleme
Düzenleyebilir
Yorum yapabilir    
Görüntüleyebilir        

 

5. Ekibinizle gerçek zamanlı olarak ortak çalışın." "

Ortak çalışma özelliklerini bulma

Edmodo, öğretmenlerin 21. yy. dijital araçlarını eğitim amacıyla en iyi şekilde kullanmaları, öğrencilerin ise tüm potansiyellerini keşfetmeleri amacıyla geliştirilmiş küresel bir eğitim ağıdır.

Edmodo; öğretmenler, öğrenciler ve veliler için bir "sosyal öğrenme platformu"dur. Edmodo ile öğretmenler çevrim içi sınıflar oluşturarak öğrencileri davet eder. İsterse veliler de öğrencileri takip edebilir.

Sosyal medya mantığıyla çalışan bu sistemde öğretmen sınıflarını, gruplarını oluşturur. Ders içeriği paylaşırken bunları hangi sınıfların ve grupların görebileceğini seçer. Sınav, ödev paylaştığında bunlar için süre belirleyebilir. Öğrencilerden geribildirimleri yorum veya dosya paylaşımı ile toplayabilir.

Öğrenciler yetkileri çerçevesinde paylaşımda bulunabilir, öğretmenler ve diğer öğrenciler bu paylaşımları beğenebilir, paylaşabilir veya bunlara yorum yapabilir. Gerçek anlamda sosyal öğrenmenin etkin bir şekilde kullanılabileceği, akran öğrenmesine fırsat sunan, öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşimini en üst düzeyde tutabilecek bir platform.

Bu arada sihir platformda değil, her zamanki gibi öğretmende. Dünyanın en iyi dijital eğitim öğretim araçları da olsa bunları etkin bir şekilde kullanacak olan öğretmenlerimizdir.  Eğer "Dijital Dünya, Dijital Sınıf, Dijital Öğretmen" ve "Eğitimde En Çok Kullanılan 100 Araç" yazımızı okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim...

Edmodo - Sosyal Öğrenme Platformu

Gelecek Dersleri Planlayın

Günlük, haftalık, aylık planlar yapabilir; hangi videoların, yazıların, derslerin, sınavların ne zaman yayınlanacağını önceden belirleyebilirsiniz.

 

Birlikte Daha İyi Öğren

Sınıfını yönet. Öğrencilerinle etkileşime gir.

Güvenli. Basit. Ücretsiz.

 

Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları araçlar

Mesajlar gönder, sınıf malzemeleri paylaş ve öğrenmeyi her yerden erişilebilir kıl. Tüm sınıf araçlarını bir araya getirerek zamandan tasarruf et.

 

Fark yaratan öğretmen ol

Herkes hayatında fark yaratan öğretmeni hatırlar. Mesajlar ve paylaşımlar gibi iletişim araçlarıyla Edmodo, öğrencileriniz için fark yaratan öğretmen olmanıza yardımcı olur.

 

Öğretmenler, öğretmenler için kaynaklar

Hiçbir öğretmen bir ada değildir. En çok ihtiyacınız olduğunda sizi destekleyecek bir akran topluluğu bulun. Keşfet ve Gündem bölümlerine göz atarak veya Edmodo'daki etiketleri (hashtag ) takip ederek bir sonraki dersiniz için ilham alın.

 

21. yüzyıl öğrencileri için dersler

Bir ders öğrencileri büyülediğinde ve anlayışlarını geliştirdiğinde sihir gibi gelir. Edmodo ile dijital ödevleri paylaşmak, sınavlar oluşturmak veya en etkili içerikleri bir araya getirmek çok kolay.

 

Öğrencilerin sevdiği bir platform

Öz güvenini arttır, sesini bul ve bir dijital vatandaş olmanın ne olduğunu tecrübe et. Öğrenmeni güçlendir ve göze çarpan bir sınıf topluluğunun parçası ol.

 

Velilerin istediği güncellemeler

Sınıf güncellemeleri al, öğretmenlerle senkronize kal ve evde öğrenmeyi destekle. Öğrencilerin doğru yolda kalmalarına yardımcı olmak için sınıf aktivitesini ve notları bir bakışta gör.

 

Okulundaki herkes için ücretsiz

Edmodo'yu tüm kullanıcılara zahmetsizce servis et, Edmodo’nun özelliklerinden yararlan ve okuldaki iletişimi düzene sok. Tüm okulunu Edmodo ile entegre ederek daha fazlasını edin.

 

Tek yapmanız gereken https://new.edmodo.com/ üzerinden Öğretmen girişi yapmak, sınıfları oluşturmak, öğrencileri eklemek, dersleri planlamak, içerikleri paylaşmak, anketlerle ve sınavlarla geribildirim almak, sosyal öğrenmeyi en üst seviyede kullanmak, sosyal medya kullanımına yatkın olan öğrencilere en iyi sosyal öğrenme ortamlarını sunmak…

Edmodo Web

Edmodo Google Play (Android)

Edmodo App Store (Apple)

Edmodo Windows Mobile 

Not: Talep olur ve zaman bulursam Edmodo’nun kullanımına yönelik bir video da hazırlamayı da düşünüyorum.

Faydalı olması dileğiyle…

Kerim SARIGÜL

 

Salı, 07 Nisan 2020 13:03

Zoom Güvenlik Önlemleri

Zoom programı güvenli mi? Zoom Programını güvenli bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz?  Zoom programını kullanılırken alınabilecek güvenlik önlemleri neler?

Facebook, Twitter, WhatsApp'a ne kadar güveniyorsanız Zoom'a da o kadar güvenebilirsiniz.
Unutmayın "Bir ürün ücretsizse ürün sizsiniz."
Dolayısıyla her zaman tedbirli davranmak zorundayız.

Zoom programı ile yeni tanışıyorsanız aşağıdaki yazıyı okumanızı ve videoyu izlemenizi tavsiye ederim.

[YAZI] Zoom ile canlı ders verin veya ders alın.

[VİDEO] ZOOM Nedir, Zoom Ücretsiz Nasıl Kullanılır, Zoom ile Online Ders Nasıl Yapılır?


Zoom programını hangi amaçla kullanıyor olursanız olun (eğitim ve öğretim, canlı ders, toplantı, seminer, konferans) aşağıdaki tedbirleri aldığınız taktirde riskleri en aza indirmiş olursunuz.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Zoom programına yönelik bazı olumsuz haberler mevcut; ancak bunların kasıtlı, eğitim ve öğretimi sabote etmek, alternatif programların pazarlamasını yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Keşke Zoom kadar fazla özelliklere sahip, ücretsiz kullanılabilecek alternatif programlar olsa da biz de gönül rahatlığıyla tanıtsak.

Zoom Programı Kullanılırken Alınabilecek 11 Güvenlik Önlemi

 

1. Çoklu görüşme, toplantı ve seminerlerde farklı ID kullanın. Ayarlarda yer alan "Use my Personal Meeting ID" alanını devre dışı bırakın.

2. Her bir görüşme bağlantısı için şifre oluşturun ve şifreyi istediğiniz kişilerle paylaşın. Bağlantı linkinizi veya ID'nizi başkaları bilse bile şifreyi bilmediği için bağlanamayacaktır.

 

3. Bekleme odasını aktif edin (Enable waiting room). Bu sayede kişiler önce bekleme odasına alınır. Siz bunlardan istediklerinizi görüşmeye, derse, toplantıya dahil edersiniz.

 

4. Katılımcıların ekran paylaşımını kısıtlayın. Yani ekran paylaşımı özelliği sadece sizin (görüşme yöneticisine) açık olsun. Görüşme esnasında ihtiyaç duyduğunuzda istediğiniz katılımcının ekran paylaşmasına izin verebilirsiniz.

 

5. Sürekli bağlantı kurmanız gereken kişileri, kişiler listenize ve/veya kanalınıza ekleyin. Görüşme URL'si veya ID göndermek yerine doğrudan istediğiniz kişiyle veya kanaldakilerle görüşme başlatın.

 

6. Görüşme, ders, toplantı başladıktan sonra yeni katılımcının gelmesini engelleyin. Zoom pencerenizin altındaki Katılımcılara tıklayın. Açılan pencerede "Lock Meeting - Toplantıyı Kilitle" yazan bir düğme göreceksiniz. Toplantıyı kilitlediğinizde, toplantı kimliği ve parolasına sahip olsalar bile hiçbir yeni katılımcı katılamaz.


7. Toplantıyı, görüşmeyi, dersi sabote eden kişiler olursa ilgili kişiyi görüşmeden çıkarın.

 

8. Görüntülü veya sesli olarak görüşmeyi, dersi sabote eden olursa kamerasını (stop video) ve/veya sesini de (mute) kapatabilirsiniz.

 

9. Katılımcıların birbiriyle yazışmasını veya herkese mesaj göndermesini engelleyin.

 

10. Dosya paylaşımını engelleyin veya istediğiniz uzantılarla sınırlandırın.

 

11. Alternatif olarak Skype, Discord, Google Hangouts programlarını kullanmayı da öğrenin. Acil durumlarda alternatif çözümleriniz hep olsun.

Not:  Zoom 09.04.2020 tarihli güncellemeyle bir çok güvenlik önlemini tek bir menü (security) altında topladı.

Genel Ayarlar

-Görüşmeyi kilitle

-Bekleme odasını aktif et

 

Katılımcılara

-Ekran paylaşıma izni ver/verme

-Mesajlaşma izni ver/verme

-İsim değiştirme izni ver/verme

-Paylaşılan içeriğe işaret/çizim yapabilme izni ver/verme

 

Faydalı olması dileğiyle...

Kerim Sarıgül

 

 

Kolejlerin, üniversitelerin, öğretmenlerin, öğrencilerin eğitim amacıyla en çok kullandığı 100 dijital araç; Jane Hart tarafından her yıl yapılan detaylı bir araştırma sonucu yayınlanmaktadır.

Aşağıdaki listede 2019 yılında dünyada eğitim amacıyla en çok kullanılan dijital araçlar yer almaktadır. Listede canlı ders araçları, görüntü stok siteleri, video düzenleme araçları, dosya paylaşım platformları, kitlesel değerlendirme araçları, e-öğrenme içerik geliştirme araçları, dijital defterler, eğitim yönetim sistemleri, sınıf yönetim araçları, ekran kayıt araçları gibi birçok kategoriden dijital uygulamalar yer almaktadır.

Bugün hem yüz yüze hem uzaktan, hem sınıf içi hem de sınıf dışı eğitimi destekleme ve daha eğlenceli hale getirmek amacıyla kullanabileceğimiz binlerce araç bulunmaktadır. Bunlar arasından en iyisini bulabilmek de ayrıca bir beceri ve uğraş gerektirir. Aşağıdaki gibi bir çalışma birçoğumuzun işini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.

Sizler de aşağıdaki araçlardan en çok hangisini hangi amaçla kullandığınızı, bunlar dışında ne tür dijital araçlar kullandığınızı bizimle ve okuyucularımızla paylaşırsanız seviniriz….

2017 ve 2018 listelerine bakabilir, uygulamaların sıralamalarındaki değişiklikleri de inceleyebilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

Kerim Sarıgül

 

EN ÇOK KULLANILAN 100 EĞİTİM ARACI

     

SIRA

 Uygulama/Araç

Kategori

1

YouTube

VİDEO PLATFORMU

2

PowerPoint

SUNUM UYGULAMASI

3

Google Docs & Drive

DOSYA PAYLAŞIMI VE İŞBİRLİĞİ

4

Word

KELİME İŞLEME UYGULAMASI

5

Zoom

VİDEO KONFERANS PLATFORMU

6

Google Search

WEB ARAMA MOTORU

7

Kahoot

SINIF KATILIM ARACI

8

Google Forms

ANKET ARACI

9

Padlet

ÇEVRİMİÇİ MANTAR PANO

10

Excel

ELEKTRONİK TABLO UYGULAMASI

11

Twitter

SOSYAL AĞ

12

WhatsApp

MESAJLAŞMA UYGULAMASI

13

OneNote

DİJİTAL DEFTER

14

WordPress

BLOG / WEB SİTESİ PLATFORMU

15

Facebook

SOSYAL AĞ

16

Moodle

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

17

Poll Everywhere

KİTLESEL YANITLAMA ARACI

18

Canvas

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

19

Skype

MESAJLAŞMA PLATFORMU

20

Flipgrid

VİDEO TARTIŞMA PLATFORMU

21

TED Talks

İLHAM VİDEOLARI VE VİDEO LİSTELEME/DÜZENLEME UYGULAMASI

22

Outlook

E-POSTA İSTEMCİSİ

23

Snagit

EKRAN KAYIT ARACI

24

Camtasia

EKRAN KAYIT ARACI

25

Wikipedia

ÇEVRİMİÇİ ANSİKLOPEDİ

26

Slack

EKİP İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

27

Wakelet

İÇERİK DÜZENLEME ARACI

28

Adobe Captivate

E-ÖĞRENME GELİŞTİRME ARACI

29

Adobe Photoshop

FOTOĞRAF DÜZENLEME ARACI

30

Prezi

SUNUM UYGULAMASI

31

Articulate

E-ÖĞRENME GELİŞTİRME ARACI

32

iSpring

E-ÖĞRENME GELİŞTİRME ARACI

33

Unsplash

ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNTÜ KÜTÜPHANESİ

34

Microsoft Teams

EKİP İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

35

Google Chrome

İNTERNET TARAYICISI

36

H5P

ETKİLEŞİMLİ HTML OLUŞTURMA ARACI

37

Evernote

DİJİTAL DEFTER

38

Quizlet

FLASHCARD UYGULAMASI

39

Screencast-O-matic

EKRAN KAYIT ARACI

40

Sway

WEB SUNUM ARACI (MİCROSOFT'TAN)

41

Survey Monkey

ANKET ARACI

42

G-Suite

MARKALI GOOGLE UYGULAMALARI

43

Piktochart

GRAFİK TASARIM UYGULAMASI

44

Plickers

SINIF KATILIM ARACI

45

Dropbox

DOSYA PAYLAŞIM PLATFORMU

46

Mentimeter

KİTLESEL YANITLAMA ARACI

47

Genially

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK PLATFORMU

48

Google Scholar

WEB ARAMA MOTORU

49

Microsoft Forms

ANKET ARACI

50

Loom

EKRAN KAYIT ARACI

51

Pixabay

ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNTÜ KÜTÜPHANESİ

52

Socrative

SINIF KATILIM ARACI

53

Etherpad

İŞBİRLİKÇİ ÇEVRİMİÇİ EDİTÖR

54

Google Keep

DİJİTAL DEFTER

55

Thinglink

ETKİLEŞİMLİ MEDYA PLATFORMU

55

Blackboard Learn

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

57

Google Sites

WEB SİTESİ OLUŞTURMA ARACI

58

Google Classroom

EĞİTİM/SINIF YÖNETİM ARACI

59

Big Blue Button

WEB KONFERANS PLATFORMU

60

Immersive Reader

OKUNABİLİRLİĞİ ARTIRMA ARACI

61

PBWorks

EKİP İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

62

Screencastify

EKRAN KAYIT ARACI

63

Trello

PROJE YÖNETİMİ UYGULAMASI

64

Nearpod

ÖĞRENCİ KATILIM PLATFORMU

65

Vimeo

VİDEO PLATFORMU

66

OneDrive

DOSYA PAYLAŞIM PLATFORMU

67

Gmail

E-POSTA İSTEMCİSİ

68

Apple iMovie

VİDEO DÜZENLEME

69

Adobe Spark

GRAFİK TASARIM UYGULAMASI

70

Desire 2 Learn

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

71

Canva

GRAFİK TASARIM ARACI

72

Powtoon

ANİMASYONLU AÇIKLAMA ARACI

73

Adobe Connect

WEB KONFERANS PLATFORMU

74

Audacity

SES DÜZENLEME ARACI

75

Pinterest

GÖRSEL İMLEME ARACI

76

isEazy

E-ÖĞRENME GELİŞTİRME ARACI

77

Diigo

SOSYAL İMLEME ARACI

78

Kaltura

VİDEO PLATFORMU

79

Glisser

KİTLESEL YANITLAMA ARACI

80

PebblePad

ÖĞRENME PLATFORMU

81

Google Hangouts Meet

VİDEO TOPLANTI PLATFORMU

82

HiHaHo

ETKİLEŞİMLİ VİDEO OLUŞTURMA ARACI

83

Apple Keynote

SUNUM ARACI

84

Vyond

ANİMASYONLU AÇIKLAMA ARACI

85

Adobe Premiere

VİDEO DÜZENLEME UYGULAMASI

86

Jamboard

BEYAZ TAHTA İŞBİRLİĞİ

87

Mailchimp

E-POSTA PAZARLAMA ARACI

88

SharePoint

SOSYAL İNTRANET

89

Starleaf

MESAJLAŞMA PLATFORMU

90

WeTransfer

DOSYA PAYLAŞIMI

91

Quizizz

TEST UYGULAMASI

92

Zotero

ARAŞTIRMA YÖNETİMİ UYGULAMASI

93

Moovly

ANİMASYONLU AÇIKLAMA ARACI

94

Easygenerator

E-ÖĞRENME GELİŞTİRME ARACI

95

Notability

NOT ALMA UYGULAMASI

96

AnswerGarden

KİTLESEL YANITLAMA ARACI

97

Easelly

GRAFİK TASARIM UYGULAMASI

98

Firefox

İNTERNET TARAYICISI

99

Wolfram Alpha

WEB ARAMA MOTORU

100

Mahara

EPORTFOLİO PLATFORMU

 

Cuma, 21 Ağustos 2020 07:03

Xeropan ile İngilizce

XEROPAN - LOGOXeropan, İngilizce öğretmek amacıyla geliştirilen %100 oyunlaştırma unsurları içeren konuşma İngilizcesini ön planda tutan mobil aygıt ve masaüstünde kullanılabilen çevrim içi bir dil öğretim platformudur.
Nitelikli İngilizce öğretmenleri tarafından geliştirilen Xeropan’da oyunlaştırılmış öğrenme içeriği ve konuşma botlarıyla sunulan 60'dan fazla konu, 1400'den fazla ders ve 8000'den fazla ifade bulunmaktadır. Xeropan, kullanıcıların eğlenceli bir şekilde dinlemeyi, konuşmayı, okumayı ve yazmayı öğrenmesine yönelik farklı araçlar ve etkinlik türleri içerir.
Xeropan’ın desteklediği diller:
Almanca, Arapça, Endonezya, Fransızca, Hintçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Macarca, Portekizce, Rusça, Türkçe, Vietnamca.
 

Xeropan ile hemen İngilizce öğrenmeye başla

 
Xeropan Uygulamasının Bazı Temel Özellikleri:
 
Dil öğretiminde araç dil kullanır.
15 dilde (arayüz, yönergeler ve açıklamalar vb.) İngilizce öğrenimini destekler.
Popüler kültür videoları üzerinden günlük İngilizce ifadeler öğretilir.
Tüm seviyelerde (A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) içerikler mevcuttur.
Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler içerir.
Telaffuz, dil bilgisi ve kelime hazinesinin geliştirilmesine yönelik etkinlik türleri bulunur.
Akıllı bot ile (sanal ortamda) İngilizce pratik yapma (konuşma) imkânı sunar.
Sohbetlerde konuşma tanıma ve metin seslendirme teknolojisini kullanır.
Kelimeler, açıklamalar ve örnek cümlelerin seslendirmesinde insan sesi kullanılır.
Dil öğrenim sürecine yönelik (ilerleme durumu) detaylı raporlar sunar.
Web sitesi üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla kullanılabilir.
 

Seviyeler

Xeropan’da A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 seviye bulunmakta, ancak bu seviyelerden bazıları kendi içinde alt seviyelere ayrılmış durumda ve her biri oyunlaştırma amacıyla farklı bir şekilde adlandırılmıştır.

Xeropan geleceğin dil öğretim platformu olarak ifade edildiği için dil öğretim içeriği seviyeler, oyunlaştırma unsurları çeşitli zaman dilimlerini ifade ediyor ve kullanıcıdan dil öğrenerek bu zaman dilimleri arasında hareket etmesi, geleceğe doğru ilerlemesi isteniyor.

Seviyeler Jurassic Dönemden Uzak Gelecek Döneme kadar çeşitli zamanlardan oluşuyor.

 1. Mutlak Başlangıç (A1)
 2. Temel (A1) – Jurassic Dönemi
 3. Başlangıç (A2) – Taş Devri
 4. Giriş (B1) – Eski Mısır
 5. Alt-Orta Seviye (B1) – Demir Çağı
 6. Orta Seviye (B2) – Orta Çağ
 7. Uygulayıcı (B2) – Rönesans
 8. Üst-Orta Seviye (B2) – Vahşi Batı
 9. İleri (C1) – Endüstri Devri
 10. Zanaatkâr (C1) – Modern Çağlar
 11. Üstatlar (C1) – Bilgi Çağı
 12. Usta (C2) - Gelecek
 13. Uzman (C2) – Uzak Gelecek

 

Kullanıcı dil öğrenmeye başlarken bir hikâye ile karşılaşıyor ve hikâyede; 2057’de herkesin iletişim kurmayı unuttuğu, dünyanın kaosta olduğu belirtiliyor ve dünyayı kurtarmak için kullanıcıdan yardım isteniyor. Kullanıcı yardım talebine olumlu cevap verdiğinde dil öğrenim süreci de başlamış oluyor.
 

Xeropan’da belirtilen 13 seviyenin her birinde 5 farklı bölüm/konu bulunmakta. Bu bölümlerin içerisinde ise onlarca ders, her bir derste de farklı alt dersler (Kelime Dersi, Sesli Ders, Dil Bilgisi Dersi vb.) yer alıyor. Yani içeriklerin kullanıcıya sunumunda Seviye – Bölüm – Ders – Alt Dersler şeklinde bir dallanma kullanılıyor.

A1’den C2’ye kadar 716 ders bulunmakta. Her bir ders içeriğinde ise Kelime Dersi, Video Dersi, Dil Bilgisi Dersi, Sohbet Dersi, Sesli Ders içeriklerinden (alt dersler) en az ikisi bulunmakta. Xeropan’ı kullanan bir dil öğrenicisi tüm seviyelerdeki dersleri ve derslerdeki etkinlikleri tamamlayarak ilerlediğinde toplamda 700’den fazla dersle karşılaşmakta ve en az 3845 dakika (64 saat) etkin bir şekilde dil öğrenmekle meşgul olmakta.

Uygulamanın sunduğu raporlar doğrultusunda yapılacak tekrarlar, pekiştirme etkinlikleri vb. ile bu süre iki katına çıkacaktır. Uygulamaya günde en az 20 dakika ayıran bir kişi 350-400 günde tüm içerik ağacını tamamlamış olacaktır. Bu süre bireysel öğrenme ve sınıf içi öğrenmeyi destek açısından ele alındığında yeterli görülebilir.

Her 4 dersin sonunda bir kontrol noktası yani önceki dersleri değerlendirme, tekrar etme etkinliği de bulunmaktadır.

Xeropan’ın derslerle ilgili genel açıklaması ise şu şekilde:

Doğal ortama dayalı derslerimizi dinle sonra onlar üzerinden alıştırmaları tamamla. Tüm alıştırmalar, ders metinlerinde çıkan dil bilgisi yapılarını ve kelimeleri içerir.

Xeropan, anahtar ifadelerin türlü bağlamlarda geri döndüğü benzersiz bir eğitim sistemi geliştirdi. Bu ifadelerin, müfredatın seyri boyunca çeşitli senaryolarda meydana gelmesini bekleyebilirsin.

Benzersiz metodolojimize göre, bir kelime ne kadar çok bağlam içinde yer alırsa, ne kadar çok duygularla ilişkilendirilirse, sonrasında kendi başına kullanabilme olasılığın da o kadar artar.

İfadeleri ne kadar çok duygularla ilişkilendirirsen, daha sonra kendi başına kullanabileceğin olasılık o kadar çok olur. Bu, başarılı hale gelmene ve kendine güvenen bir İngiliz konuşmacı olmana yardımcı olan şeydir.

 

Xerapon Kullanıcı Arayüzü, İçerikler ve Etkinlik Türleri

1. Öğren

Kelime Dersi

Video Dersi

Sesli Ders

Dil Bilgisi Dersi

Sohbet Dersi

Ders Değerlendirmesi

2. Beceriler

Haftalık Dersler

Kelimeleri Öğren

Konuşma Pratiği

Dil Bilgisi Rehberi

3. Profilim

Sıra

İlerleme Raporu

Beceri Seviyeleri

Sertifikalar

Öğrenme Zamanı

Arkadaşlar

Yarışlar

4. Pro

Xeropan’ın ücretsiz sürümünü kullanan bir kişi tüm seviyelerdeki kelime ve video derslerini kullanabiliyor. Xeropan’ın ücretli versiyonunda ise profil avatarları, dil bilgisi, konuşma pratiği, kontrol dersleri, haftalık katalog dersleri vb. yer alıyor. Xeropan’ın ücretli sürümü (Pro versiyonu) aylık 6 ile 12 dolar arasında değişiyor.

 

Xeropan - Kelime Öğretimi

Xeropan aracılığı ile kullanıcıya 8000’den fazla kelime ve ifadenin öğretilmesi amaçlanıyor ve Xeropan’da bulunan içerikler bu amaç doğrultusunda seviyelendirilmiş, bir araya getirilmiş ve konularla ilişkilendirilmiş durumda.

Xeropan Kelimeler bölümünde 3 başlık mevcut. Bunlar Güçlü ve Zayıf Kelimeler, Favori Kelimeler ve Kelime Konuları.

 

Güçlü ve Zayıf Kelimeler

Kullanıcı Xeropan’daki dersleri tamamlarken kelime ve kelime gruplarıyla ilgili etkinliklerle karşılaşmakta. Kullanıcının; eşleştirme, yazma, doğru-yanlış,  boşluk doldurma, çoktan seçme vb. etkinlik türleri kapsamında karşılaştığı sorulara verdiği cevaplar güçlü ve zayıf kelimeler listesini oluşturmakta. Kullanıcı uygulama üzerinden “Kelimeleri Öğren” sayfasına geldiğinde Güçlü Kelimeler ve Zayıf Kelimeler listesini, bunların grafiksel oranlarını görebilmekte. Yukarıdaki örnek resimde kullanıcının 444 kelimeyi öğrendiği, bunlardan 131’inin güçlü kelimeler, 313’ünün zayıf kelimeler listesinde olduğu görülüyor.

Kullanıcı buradaki bilgiler ışığında zayıf kelimelere odaklanarak pratik yapabilir ve bu listedeki kelimeleri çalışarak güçlü kelimeler listesine eklenmesini sağlayabilir.

Kelimeleri güçlendirmek için kullanıcıya 2 aşamadan oluşan etkinlikler sunulmakta. 1. aşamada 5-10 kelime veya kelime grubu ile ilgili kartlar, 2. aşamada ise ilgili kelimelerin test edilmesi amacıyla farklı türde sorular (eşleştirme, doğru-yanlış, boşluk doldurma, yazma vb.) yer alıyor. Kullanıcının ikinci aşamadaki sorulara vermiş olduğu doğru veya yanlış cevaplarla ilgili kelimelerin hangi listeye (zayıf kelimeler listesi, güçlü kelimeler listesi) ekleneceği belirleniyor.

Xeropan’ın en güçlü yanlarından biri; yukarıdaki bölümlerde detaylı bir şekilde ele aldığımız ders türlerinde (kelime, sesli, video, dil bilgisi, konuşma vb.) işlenen kelimelerin kullanıcının faydasına olacak şekilde filtrelenerek farklı bir bölümde listelenmesi, öğrenilenlerin ve öğrenilemeyenlerin takibi, zayıf kelimelerin veya zamanla zayıflayan kelimelerin güçlendirilmesi için pratik imkânı sağlanmasıdır.

Favori Kelimeler

Xeropan’da yer alan favori kelimeler listesi kullanıcı tarafından oluşturulmakta. Kullanıcı Xeropan’da kelime öğrenirken, okuma, dinleme, yazma, konuşma etkinlikleri yaparken karşılaştığı kelimelerden istediklerini favoriler listesine ekleyebiliyor. Oluşturulan bu liste Xeropan tarafından bilinmeyen kelimeler, zayıf kelimeler ve güçlü kelimeler olmak üzere 3 farklı gruba ayrılıyor.

Favori kelimeler listesindeki kelimelerin güçlü ve zayıf kelimeler listesi ile karşılaştırılarak filtrelenmesi dil öğrenicisi açısından çok kıymetli bir veri. Kullanıcı favori kelimeler listesindeki kelimelerden hangilerini hiç bilmediğini, hangilerini az veya iyi bildiğini görebiliyor, istediği gruptaki kelimeleri öğrenmeye devam edebiliyor. Favori listesindeki kelimeleri öğrendikçe ilgili kelimelerin grupları sürekli (bilinmeyenden zayıf kelimelere, zayıf kelimelerden güçlü kelimelere) değişiyor. Kullanıcı favori listesindeki kelimeleri istediğinde veya öğrendikçe (güçlü kelimeler listesine geçenleri) listeden çıkarabiliyor.

Kelime Konuları

Xeropan’daki yüzlerce derste yer alan 8000’den fazla kelime İş, Seyahat, Ulaşım, Gastronomi, Yaşam tarzı, Ev, Rutin, İlişkiler, İletişim, Duygular, Teknoloji, Bilimler, Çevre, Boş zaman, Spor ve oyunlar, Ders çalışma, Moda, Hizmetler, Kültür, İş dünyası, Hukuk, Bağlaçlar, Doldurucular ve Sayılar, tarihler olmak üzere 24 konu başlığı altında kullanıcıya sunuluyor.

Yukarıdaki resimden de anlaşılabileceği gibi kullanıcı ilgili konuda kaç kelimenin yer aldığını ve bunlardan kaç tanesini bildiğini, kelime dağarcığı açısından hangi konuda daha iyi olduğunu görebiliyor ve istediği konudaki kelimeleri çalışabiliyor.

Bu kategorilerde yer alan kelimeler bilinmeyen, zayıf ve güçlü olmak üzere 3 gruba ayrılmış durumda.

Kullanıcı, Kelime Öğren bölümünde yer alan favori kelimeler, zayıf kelimeler, güçlü kelimeler, bilinmeyen kelimeler, kelime kategorileri başlıklarından istediğini veya istediklerini kullanarak kelime hazinesini geliştirebilir; Xeropan’da yer alan 8000’den fazla kelimeyi güçlü kelimeler listesine alma konusunda uygulamanın sunduğu imkânlardan yararlanabilir.

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; Xeropan’ın; şu ana kadar incelediğim dil öğretim uygulamalarına göre daha fazla ders ve etkinlik türüne yer verdiğini, kullanıcıya dili öğretirken ses ve videolardan özellikle de güncel içeriklerde azami derecede faydalandığını, kelime, dil bilgisi ve konuşma araçlarını etkin bir şekilde kullandığını, kullanıcıya sunduğu raporlar ve bildirimlerle motivasyonu ve sürdürülebilirliği çok ciddi derecede artırdığını söyleyebilirim.

Teknolojinin geliştiği, internetin hızlı bir şekilde yaygınlaştığı ve öğrenme kültürünün ciddi bir değişim gösterdiği günümüzde yabancı dil öğretiminin ve öğretim ortamlarının buna ayak uydurmaması düşünülemez. Dil öğretim uygulamaları milyonlarca kişinin dil öğrenme ihtiyacına en iyi şekilde cevap verebilmek amacıyla geliştirilmiş durumda.

Xeropan, Duolingo, Hello English gibi yaygın kullanılan uygulamaların görsel ve işitsel içerikleri en iyi şekilde kullandığını; makine seslendirmesi, sosyal öğrenme, akran öğretimi ve oyunlaştırma araçlarından etkin bir şekilde yararlandığını, dil öğretimine yeni boyutlar kazandırdığını söyleyebiliriz. Duolingo, Hello English ve Xeropan uygulamalarının genelde aynı amaca hizmet ediyor ve benzer yöntemleri kullanıyor olmaları yanında özelde birbirinden ayrılan ve birbirinden üstün olan yönleri de mevcut.

Aşağıdaki tabloda bu uygulamalar çeşitli özellikleri açısından karşılaştırılmıştır.

 

Karşılaştırma Tablosu: Duolingo, Hello English, Xeropan

Xeropan Web

Xeropan App Store

Xeropan Google Play

Dil öğretiminde yaygın olarak kullanılan diğer uygulamalar ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için "Dijital Ortamlarda Dil Öğretimi - Mobil Uygulama Örnekleri" adlı eseri inceleyebilirsiniz...

 

Çarşamba, 11 Eylül 2019 14:54

Yaygın ve Alternatif Sınıf Oturma Düzenleri

Sınıflarda oturma düzeni nasıl belirlenmeli?

Sınıf oturma düzenini etkileyen faktörler neler?

Etkileşimi arttırmak için oturma düzenlerinden nasıl faydalanabiliriz?

Hangi sınıf düzenleri hangi yöntem için daha uygundur?

Yaygın sınıf düzenleri ve alternatif sınıf düzenleri neler?

Karma sınıf düzeni hangi durumlarda oluşturulmalı?

 

Sınıf oturma düzeniniz, müfredatınız kadar önemlidir. Öğretim tarzınıza, öğrencilerinize ve sınıf alanınıza uygun mükemmel masa düzeni bulma konusunda bazı ipuçları.

Bu yazımda sizlere dünyada eğitim ve öğretimde en çok kullanılan 100 araçtan biri olan H5P projesinden bahsedeceğim. Gerçekten kolay kullanıma sahip araçlarla profesyonel içerikler üretmemizi sağlayan  ücretsiz 40'tan fazla araçtan oluşan proje; içerik geliştiricilerin, öğretmenlerin, öğretim veya içerik yönetim sistemi (Drupal, Moodle vb.) yöneticilerinin, web sitesi sahiplerinin, özellikle de yabancı dil öğreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte.  Aşağıda listesini verdiğim araçlara ve işlevlerine bakarak ne demek istediğimi, neden dünyada en çok kullanılan 100 araçtan biri olduğunu sanırım çok daha iyi anlayacaksınız. H5P Türkçe sitesi, etkinlik türleri ve etkinlik örnekleri için h5ptr.org sitesini inceleyebilirsiniz.

Hello English; yapay zekâ, ses ve mobil teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen kişiselleştirilmiş bir İngilizce öğrenme platformu.

Oyunlaştırma yoluyla Hintlilerin İngilizce öğrenmesine yardımcı olmak için 15'in üzerinde diyalekti ve 10’a yakın dili destekleyen Hello English uygulaması Culture Alley şirketi tarafından geliştirildi. Şirketin Kurucusu ve CEO'su IIT Mumbai ve Kellogg İşletme Fakültesi mezunu Nishant Patni, Kurucu Ortağı ise Yönetim Araştırmaları Narsee Monjee Enstitüsü (NMIMS) tarafından çift altın madalya ile ödüllendirilen Pranshu Patni.

Sosyal Medya Hesaplarım

 

 • Çok Okunanlar
 • Yorumlar

Please publish modules in offcanvas position.