KİTAP, MAKALE VE BİLDİRİLER

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

ESKİ VE BUGÜNKÜ YENİSEY DİLİ (Sovremennaya İ Drevnaya Yeniseika) 

Yazarlar: İ. A. Batmanov, Z. B. Aragaçi, G. F. Babuşkin

Çevirenler: Kerim SARIGÜL, İsa AYDEMİR

ISBN–9967–23–321–4 Yıl:2006, Avrasya Yayınları, Bişkek-Kırgızistan.

 

DİJİTAL ORTAMLARDA DİL ÖĞRETİMİ - MOBİL UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ISBN: 978-625-400-895-5, YIL: 2020 ANKARA

 

Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Dilciler, (Ed. Prof.Dr. Ahmet Buran), 2. Cilt, Taalaybek Toktosunoviç Tokoyev (Kerim Sarıgül), Akçağ Yay., Ankara 2019, s. 827-836


 

YAYIMLANAN MAKALELER

1. Кыргыз лексикографиясынын өнүгүш этаптары

(Kırgız Sözlükçülüğünün Gelişim Süreci)

(Stages of Kyrgyz Lexikography Development)

Nauka i Novıe Tehnologii ISSN 1026-9045 No 3, 2010, Bişkek (1993’ten beri düzenli olarak yayınlanmaktadır)


 2. Сөздүктөрдү басмага даярдоо принциптери жана классификациялоо маселелери

(Sözdüktördü basmaga dayardoo printsipteri cana klassifikatsiyaloo maseleleri)

(Sözlüklerin Hazırlanması ve Sınıflandırılması)

İzvestiya Vuzov, ISSN 1694-7681 No 4, 2010, Bişkek  (1993’ten beri düzenli olarak yayınlanmaktadır)


 3. Dilbilim, Sözlükbilim ve Bilgisayar

(LINGUISTICS, LEXICOGRAPHY AND COMPUTER)

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl 02 • Sayı 03 • Yaz  2011 • ISSN 1308 - 5069, İstanbul

The Journal of Turkish Language and Literature Studies, year 02 • issue 03 • Winter 2011 • ISSN 1308 – 5069, İstanbul


 4. Компьютерге кыргыз тилин үйрөтүү жана кыргыз тилинин сөз байлыгы боюнча маалымат базасын түзүү принциптери

(Komputerge kırgız tilin üyrötüü cana Kırgız tilinin söz baylıgı boyunça maalımat bazasın tüzüü printsipteri)

(Bilgisayara Kırgızca Öğretmek ve Kırgızcanın Sözvarlığının Veritabanının Hazırlanması)

(Principles of the Information Base the Language for Training Kyrgyz Language Computer)

Nauka i Novıe Tehnologii ISSN 1026-9045 No 4, 2011, Bişkek  (1993’ten beri düzenli olarak yayınlanmaktadır)


5. Popüler Çeviri Sistemleri, Özellikleri ve Eksiklikleri

Popular Translation Systems, Characteristics and Deficiencies

Sotsialnie i Gumanitarnie Nauki ISSN 1026-9045 No 1-2, 2011, Bişkek (1995’ten beri düzenli olarak yayınlanmaktadır)


6. Кыргыз тилинин сөз байлыгынын категориялык (сөз түркүмдүк) маалымат базасын түзүү

(Kırgız tilinin söz baylıgının kategoriyalık (söz türkümdük) maalımat bazasın tüzüü (Kırgızcanın sözvarlığının tür veritabanının hazırlanması)

К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардыкуниверситетинин “Кыргыз тили жана адабияты” журналы, Бишкек 2012. (Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Kırgız tili cana adabiyatı dergisi, 2012, Bişkek)


7. Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yazılımlarının Uzaktan Türkçe Öğretiminde Kullanılması

Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar, Pegem Akademi Yayınları, Sakarya 2012


8. “РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ”  (Günümüz Şartlarında Sözlükçülük ve Elektronik Sözlükler) - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Издательство: Научно-информационный издательский центр и редакция журнала "Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук" (Москва), ISSN: 2073-0071, Sayı:4-2, Yıl:2016


9. КОМПЬЮТЕРНАЯ (ЭЛЕКТРОННАЯ) ЛЕКСИКОГРАФИЯ(Elektronik Sözlükçülük) - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Издательство: Научно-информационный издательский центр и редакция журнала "Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук" (Москва), ISSN: 2073-0071. Sayı:4-2, Yıl:2016


10. Makine Çeviri Yöntemleri ve Makine Çevirisinin Bugünkü Durumu, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 10/1 2021 s. 192-205, TÜRKİYE


 11. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 56-80. DOI: 10.47948/efad.922748


 

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

1. Bilgisayara Türkçe Öğretmek (12-14 Mayıs 2011), 9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi, Manas Üniversitesi, Bişkek/KIRGIZİSTAN.


2. Açık Kaynak Kodlu Eğitim Yazılımlarının Uzaktan Türkçe Öğretiminde Kullanılması (8-9 Eylül 2011), 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya/TÜRKİYE

(Pegem Akademi, Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar , 6053643785, 9786053643784, Sakarya, 2012 )


3. Кыргыз тилинин сөз байлыгынын категориялык (сөз түркүмдүк) маалымат базасын түзүү (Kırgızcanın söz varlığının sözcük türleri veritabanının hazırlanması), K. Karasaev Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası Sempozyum, 29 Şubat 2012,Bişkek/KIRGIZİSTAN


4. Algoritma ve Diyagramların Bilgisayarlı Dil Bilimi Açısından Önemi,V. Genç Türkologlar Sempozyumu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 25-27 Nisan 2012,Bişkek/KIRGIZİSTAN


5. Bilgisayarlı Dil Bilimi Araştırmalarında Veri Tabanı, Algoritma, Akış Diyagramları ve Programlama, 24-28 Eylül 2012  VII. Türk Dili KurultayıTürk Dil Kurumu, Ankara/TÜRKİYE


6. Makine Çevirilerinde (Google Trasnlate, Bing Translator) Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri,3. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 8-9 Kasım 2012, Bişkek/KIRGIZİSTAN


 7. Etkileşimli Tahtaların Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması, I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, 22-23 Aralık 2014, Yunus Emre Enstitüsü-Türk Dil Kurumu

(Türk Dil Kurumu Yayınları, 2018, Ankara)


8. Dil Becerilerinin Web Tabanlı Ölçülmesi, (Kerim SARIGÜl, Nursel TAN ELMAS), I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, 22-23 Aralık 2014, Yunus Emre Enstitüsü-Türk Dil Kurumu

(Türk Dil Kurumu Yayınları, 2018, Ankara)


 9. Sarıgül, K., & Sadıkov, T., (2018). Kırgızca-Türkçe, Türkçe-Kırgızca Makine Çevirilerinde Ortaya Çıkan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye


 

Please publish modules in offcanvas position.