Xeropan ile İngilizce

Xeropan ile İngilizce

Xeropan ile İngilizce Özel

Yazar / Dil Öğretimi / Öğrenimi / Cuma, 21 Ağustos 2020 07:03
XEROPAN - LOGOXeropan, İngilizce öğretmek amacıyla geliştirilen %100 oyunlaştırma unsurları içeren konuşma İngilizcesini ön planda tutan mobil aygıt ve masaüstünde kullanılabilen çevrim içi bir dil öğretim platformudur.
Nitelikli İngilizce öğretmenleri tarafından geliştirilen Xeropan’da oyunlaştırılmış öğrenme içeriği ve konuşma botlarıyla sunulan 60'dan fazla konu, 1400'den fazla ders ve 8000'den fazla ifade bulunmaktadır. Xeropan, kullanıcıların eğlenceli bir şekilde dinlemeyi, konuşmayı, okumayı ve yazmayı öğrenmesine yönelik farklı araçlar ve etkinlik türleri içerir.
Xeropan’ın desteklediği diller:
Almanca, Arapça, Endonezya, Fransızca, Hintçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Macarca, Portekizce, Rusça, Türkçe, Vietnamca.
 

Xeropan ile hemen İngilizce öğrenmeye başla

 
Xeropan Uygulamasının Bazı Temel Özellikleri:
 
Dil öğretiminde araç dil kullanır.
15 dilde (arayüz, yönergeler ve açıklamalar vb.) İngilizce öğrenimini destekler.
Popüler kültür videoları üzerinden günlük İngilizce ifadeler öğretilir.
Tüm seviyelerde (A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) içerikler mevcuttur.
Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler içerir.
Telaffuz, dil bilgisi ve kelime hazinesinin geliştirilmesine yönelik etkinlik türleri bulunur.
Akıllı bot ile (sanal ortamda) İngilizce pratik yapma (konuşma) imkânı sunar.
Sohbetlerde konuşma tanıma ve metin seslendirme teknolojisini kullanır.
Kelimeler, açıklamalar ve örnek cümlelerin seslendirmesinde insan sesi kullanılır.
Dil öğrenim sürecine yönelik (ilerleme durumu) detaylı raporlar sunar.
Web sitesi üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla kullanılabilir.
 

Seviyeler

Xeropan’da A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 seviye bulunmakta, ancak bu seviyelerden bazıları kendi içinde alt seviyelere ayrılmış durumda ve her biri oyunlaştırma amacıyla farklı bir şekilde adlandırılmıştır.

Xeropan geleceğin dil öğretim platformu olarak ifade edildiği için dil öğretim içeriği seviyeler, oyunlaştırma unsurları çeşitli zaman dilimlerini ifade ediyor ve kullanıcıdan dil öğrenerek bu zaman dilimleri arasında hareket etmesi, geleceğe doğru ilerlemesi isteniyor.

Seviyeler Jurassic Dönemden Uzak Gelecek Döneme kadar çeşitli zamanlardan oluşuyor.

 1. Mutlak Başlangıç (A1)
 2. Temel (A1) – Jurassic Dönemi
 3. Başlangıç (A2) – Taş Devri
 4. Giriş (B1) – Eski Mısır
 5. Alt-Orta Seviye (B1) – Demir Çağı
 6. Orta Seviye (B2) – Orta Çağ
 7. Uygulayıcı (B2) – Rönesans
 8. Üst-Orta Seviye (B2) – Vahşi Batı
 9. İleri (C1) – Endüstri Devri
 10. Zanaatkâr (C1) – Modern Çağlar
 11. Üstatlar (C1) – Bilgi Çağı
 12. Usta (C2) - Gelecek
 13. Uzman (C2) – Uzak Gelecek

 

Kullanıcı dil öğrenmeye başlarken bir hikâye ile karşılaşıyor ve hikâyede; 2057’de herkesin iletişim kurmayı unuttuğu, dünyanın kaosta olduğu belirtiliyor ve dünyayı kurtarmak için kullanıcıdan yardım isteniyor. Kullanıcı yardım talebine olumlu cevap verdiğinde dil öğrenim süreci de başlamış oluyor.
 

Xeropan’da belirtilen 13 seviyenin her birinde 5 farklı bölüm/konu bulunmakta. Bu bölümlerin içerisinde ise onlarca ders, her bir derste de farklı alt dersler (Kelime Dersi, Sesli Ders, Dil Bilgisi Dersi vb.) yer alıyor. Yani içeriklerin kullanıcıya sunumunda Seviye – Bölüm – Ders – Alt Dersler şeklinde bir dallanma kullanılıyor.

A1’den C2’ye kadar 716 ders bulunmakta. Her bir ders içeriğinde ise Kelime Dersi, Video Dersi, Dil Bilgisi Dersi, Sohbet Dersi, Sesli Ders içeriklerinden (alt dersler) en az ikisi bulunmakta. Xeropan’ı kullanan bir dil öğrenicisi tüm seviyelerdeki dersleri ve derslerdeki etkinlikleri tamamlayarak ilerlediğinde toplamda 700’den fazla dersle karşılaşmakta ve en az 3845 dakika (64 saat) etkin bir şekilde dil öğrenmekle meşgul olmakta.

Uygulamanın sunduğu raporlar doğrultusunda yapılacak tekrarlar, pekiştirme etkinlikleri vb. ile bu süre iki katına çıkacaktır. Uygulamaya günde en az 20 dakika ayıran bir kişi 350-400 günde tüm içerik ağacını tamamlamış olacaktır. Bu süre bireysel öğrenme ve sınıf içi öğrenmeyi destek açısından ele alındığında yeterli görülebilir.

Her 4 dersin sonunda bir kontrol noktası yani önceki dersleri değerlendirme, tekrar etme etkinliği de bulunmaktadır.

Xeropan’ın derslerle ilgili genel açıklaması ise şu şekilde:

Doğal ortama dayalı derslerimizi dinle sonra onlar üzerinden alıştırmaları tamamla. Tüm alıştırmalar, ders metinlerinde çıkan dil bilgisi yapılarını ve kelimeleri içerir.

Xeropan, anahtar ifadelerin türlü bağlamlarda geri döndüğü benzersiz bir eğitim sistemi geliştirdi. Bu ifadelerin, müfredatın seyri boyunca çeşitli senaryolarda meydana gelmesini bekleyebilirsin.

Benzersiz metodolojimize göre, bir kelime ne kadar çok bağlam içinde yer alırsa, ne kadar çok duygularla ilişkilendirilirse, sonrasında kendi başına kullanabilme olasılığın da o kadar artar.

İfadeleri ne kadar çok duygularla ilişkilendirirsen, daha sonra kendi başına kullanabileceğin olasılık o kadar çok olur. Bu, başarılı hale gelmene ve kendine güvenen bir İngiliz konuşmacı olmana yardımcı olan şeydir.

 

Xerapon Kullanıcı Arayüzü, İçerikler ve Etkinlik Türleri

1. Öğren

Kelime Dersi

Video Dersi

Sesli Ders

Dil Bilgisi Dersi

Sohbet Dersi

Ders Değerlendirmesi

2. Beceriler

Haftalık Dersler

Kelimeleri Öğren

Konuşma Pratiği

Dil Bilgisi Rehberi

3. Profilim

Sıra

İlerleme Raporu

Beceri Seviyeleri

Sertifikalar

Öğrenme Zamanı

Arkadaşlar

Yarışlar

4. Pro

Xeropan’ın ücretsiz sürümünü kullanan bir kişi tüm seviyelerdeki kelime ve video derslerini kullanabiliyor. Xeropan’ın ücretli versiyonunda ise profil avatarları, dil bilgisi, konuşma pratiği, kontrol dersleri, haftalık katalog dersleri vb. yer alıyor. Xeropan’ın ücretli sürümü (Pro versiyonu) aylık 6 ile 12 dolar arasında değişiyor.

 

Xeropan - Kelime Öğretimi

Xeropan aracılığı ile kullanıcıya 8000’den fazla kelime ve ifadenin öğretilmesi amaçlanıyor ve Xeropan’da bulunan içerikler bu amaç doğrultusunda seviyelendirilmiş, bir araya getirilmiş ve konularla ilişkilendirilmiş durumda.

Xeropan Kelimeler bölümünde 3 başlık mevcut. Bunlar Güçlü ve Zayıf Kelimeler, Favori Kelimeler ve Kelime Konuları.

 

Güçlü ve Zayıf Kelimeler

Kullanıcı Xeropan’daki dersleri tamamlarken kelime ve kelime gruplarıyla ilgili etkinliklerle karşılaşmakta. Kullanıcının; eşleştirme, yazma, doğru-yanlış,  boşluk doldurma, çoktan seçme vb. etkinlik türleri kapsamında karşılaştığı sorulara verdiği cevaplar güçlü ve zayıf kelimeler listesini oluşturmakta. Kullanıcı uygulama üzerinden “Kelimeleri Öğren” sayfasına geldiğinde Güçlü Kelimeler ve Zayıf Kelimeler listesini, bunların grafiksel oranlarını görebilmekte. Yukarıdaki örnek resimde kullanıcının 444 kelimeyi öğrendiği, bunlardan 131’inin güçlü kelimeler, 313’ünün zayıf kelimeler listesinde olduğu görülüyor.

Kullanıcı buradaki bilgiler ışığında zayıf kelimelere odaklanarak pratik yapabilir ve bu listedeki kelimeleri çalışarak güçlü kelimeler listesine eklenmesini sağlayabilir.

Kelimeleri güçlendirmek için kullanıcıya 2 aşamadan oluşan etkinlikler sunulmakta. 1. aşamada 5-10 kelime veya kelime grubu ile ilgili kartlar, 2. aşamada ise ilgili kelimelerin test edilmesi amacıyla farklı türde sorular (eşleştirme, doğru-yanlış, boşluk doldurma, yazma vb.) yer alıyor. Kullanıcının ikinci aşamadaki sorulara vermiş olduğu doğru veya yanlış cevaplarla ilgili kelimelerin hangi listeye (zayıf kelimeler listesi, güçlü kelimeler listesi) ekleneceği belirleniyor.

Xeropan’ın en güçlü yanlarından biri; yukarıdaki bölümlerde detaylı bir şekilde ele aldığımız ders türlerinde (kelime, sesli, video, dil bilgisi, konuşma vb.) işlenen kelimelerin kullanıcının faydasına olacak şekilde filtrelenerek farklı bir bölümde listelenmesi, öğrenilenlerin ve öğrenilemeyenlerin takibi, zayıf kelimelerin veya zamanla zayıflayan kelimelerin güçlendirilmesi için pratik imkânı sağlanmasıdır.

Favori Kelimeler

Xeropan’da yer alan favori kelimeler listesi kullanıcı tarafından oluşturulmakta. Kullanıcı Xeropan’da kelime öğrenirken, okuma, dinleme, yazma, konuşma etkinlikleri yaparken karşılaştığı kelimelerden istediklerini favoriler listesine ekleyebiliyor. Oluşturulan bu liste Xeropan tarafından bilinmeyen kelimeler, zayıf kelimeler ve güçlü kelimeler olmak üzere 3 farklı gruba ayrılıyor.

Favori kelimeler listesindeki kelimelerin güçlü ve zayıf kelimeler listesi ile karşılaştırılarak filtrelenmesi dil öğrenicisi açısından çok kıymetli bir veri. Kullanıcı favori kelimeler listesindeki kelimelerden hangilerini hiç bilmediğini, hangilerini az veya iyi bildiğini görebiliyor, istediği gruptaki kelimeleri öğrenmeye devam edebiliyor. Favori listesindeki kelimeleri öğrendikçe ilgili kelimelerin grupları sürekli (bilinmeyenden zayıf kelimelere, zayıf kelimelerden güçlü kelimelere) değişiyor. Kullanıcı favori listesindeki kelimeleri istediğinde veya öğrendikçe (güçlü kelimeler listesine geçenleri) listeden çıkarabiliyor.

Kelime Konuları

Xeropan’daki yüzlerce derste yer alan 8000’den fazla kelime İş, Seyahat, Ulaşım, Gastronomi, Yaşam tarzı, Ev, Rutin, İlişkiler, İletişim, Duygular, Teknoloji, Bilimler, Çevre, Boş zaman, Spor ve oyunlar, Ders çalışma, Moda, Hizmetler, Kültür, İş dünyası, Hukuk, Bağlaçlar, Doldurucular ve Sayılar, tarihler olmak üzere 24 konu başlığı altında kullanıcıya sunuluyor.

Yukarıdaki resimden de anlaşılabileceği gibi kullanıcı ilgili konuda kaç kelimenin yer aldığını ve bunlardan kaç tanesini bildiğini, kelime dağarcığı açısından hangi konuda daha iyi olduğunu görebiliyor ve istediği konudaki kelimeleri çalışabiliyor.

Bu kategorilerde yer alan kelimeler bilinmeyen, zayıf ve güçlü olmak üzere 3 gruba ayrılmış durumda.

Kullanıcı, Kelime Öğren bölümünde yer alan favori kelimeler, zayıf kelimeler, güçlü kelimeler, bilinmeyen kelimeler, kelime kategorileri başlıklarından istediğini veya istediklerini kullanarak kelime hazinesini geliştirebilir; Xeropan’da yer alan 8000’den fazla kelimeyi güçlü kelimeler listesine alma konusunda uygulamanın sunduğu imkânlardan yararlanabilir.

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; Xeropan’ın; şu ana kadar incelediğim dil öğretim uygulamalarına göre daha fazla ders ve etkinlik türüne yer verdiğini, kullanıcıya dili öğretirken ses ve videolardan özellikle de güncel içeriklerde azami derecede faydalandığını, kelime, dil bilgisi ve konuşma araçlarını etkin bir şekilde kullandığını, kullanıcıya sunduğu raporlar ve bildirimlerle motivasyonu ve sürdürülebilirliği çok ciddi derecede artırdığını söyleyebilirim.

Teknolojinin geliştiği, internetin hızlı bir şekilde yaygınlaştığı ve öğrenme kültürünün ciddi bir değişim gösterdiği günümüzde yabancı dil öğretiminin ve öğretim ortamlarının buna ayak uydurmaması düşünülemez. Dil öğretim uygulamaları milyonlarca kişinin dil öğrenme ihtiyacına en iyi şekilde cevap verebilmek amacıyla geliştirilmiş durumda.

Xeropan, Duolingo, Hello English gibi yaygın kullanılan uygulamaların görsel ve işitsel içerikleri en iyi şekilde kullandığını; makine seslendirmesi, sosyal öğrenme, akran öğretimi ve oyunlaştırma araçlarından etkin bir şekilde yararlandığını, dil öğretimine yeni boyutlar kazandırdığını söyleyebiliriz. Duolingo, Hello English ve Xeropan uygulamalarının genelde aynı amaca hizmet ediyor ve benzer yöntemleri kullanıyor olmaları yanında özelde birbirinden ayrılan ve birbirinden üstün olan yönleri de mevcut.

Aşağıdaki tabloda bu uygulamalar çeşitli özellikleri açısından karşılaştırılmıştır.

 

Karşılaştırma Tablosu: Duolingo, Hello English, Xeropan

Xeropan Web

Xeropan App Store

Xeropan Google Play

Dil öğretiminde yaygın olarak kullanılan diğer uygulamalar ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için "Dijital Ortamlarda Dil Öğretimi - Mobil Uygulama Örnekleri" adlı eseri inceleyebilirsiniz...

 

Yazar

Kerim Sarıgül

Kerim Sarıgül

Merak ediyorum, araştırıyorum, öğreniyorum, paylaşıyorum...

 

yorum

 • Kürşat Kürşat 27 Ağustos 2020

  Teşekkürler...

Yorum Ekle

Sosyal Medya Hesaplarım

 

Please publish modules in offcanvas position.