KİTAP, MAKALE VE BİLDİRİLER PDF Yazdır e-Posta

KİTAPLAR

Eski ve Bugünkü Yenisey Dili (Sovremennaya İ Drevnaya Yeniseika) 

Yazarlar: İ. A. Batmanov, Z. B. Aragaçi, G. F. Babuşkin

Çevirenler: Kerim Sarıgül, İsa Aydemir

ISBN–9967–23–321–4 Yıl:2006, Avrasya Yayınları, Bişkek-Kırgızistan.


 

YAYINLANAN MAKALELER

1. Кыргыз лексикографиясынын өнүгүш этаптары

(Kırgız Sözlükçülüğünün Gelişim Etapları)

(Stages of Kyrgyz Lexikography Development)

Nauka i Novıe Tehnologii ISSN 1026-9045 No 3, 2010, Bişkek (1993’ten beri düzenli olarak yayınlanmaktadır)


 2. Сөздүктөрдү басмага даярдоо принциптери жана классификациялоо маселелери

(Sözdüktördü basmaga dayardoo printsipteri cana klassifikatsiyaloo maseleleri)

(Sözlüklerin Hazırlanması ve Sınıflandırılması)

İzvestiya Vuzov, ISSN 1026-9045 No 4, 2010, Bişkek  (1993’ten beri düzenli olarak yayınlanmaktadır)


 3. Бүгүнкү күндөгү лексикографиянын өнүгүшү жана электрондук сөздүктөр

(Bügünkü kündögü leksikografiyanın önügüşü cana elektronduk sözdüktör)

(Günümüz Şartlarında Sözlükçülük ve Elektronik Sözlükler)

(DEVELOPMENT LEXIKOGRAPHY TODAY AND ELECTRONIC DICTIONARY)

Nauka i Novıe Tehnologii ISSN 1026-9045 No 1, 2011, Bişkek  (1993’ten beri düzenli olarak yayınlanmaktadır)


 4. Dilbilim, Sözlükbilim ve Bilgisayar

(LINGUISTICS, LEXICOGRAPHY AND COMPUTER)

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl 02 • Sayı 03 • Yaz  2011 • ISSN 1308 - 5069, İstanbul

The Journal of Turkish Language and Literature Studies, year 02 • issue 03 • Winter 2011 • ISSN 1308 – 5069, İstanbul


 5. Компьютерге кыргыз тилин үйрөтүү жана кыргыз тилинин сөз байлыгы боюнча маалымат базасын түзүү принциптери

(Komputerge kırgız tilin üyrötüü cana Kırgız tilinin söz baylıgı boyunça maalımat bazasın tüzüü printsipteri)

(Bilgisayara Kırgızca Öğretmek ve Kırgızcanın Sözvarlığının Veritabanının Hazırlanması)

(Principles of the Information Base the Language for Training Kyrgyz Language Computer)

Nauka i Novıe Tehnologii ISSN 1026-9045 No 4, 2011, Bişkek  (1993’ten beri düzenli olarak yayınlanmaktadır)


6. Popüler Çeviri Sistemleri, Özellikleri ve Eksiklikleri

Popular Translation Systems, Characteristics and Deficiencies

Sotsialnie i Gumanitarnie Nauki ISSN 1026-9045 No 1-2, 2011, Bişkek (1995’ten beri düzenli olarak yayınlanmaktadır)


7. Компьютердик (электрондук) лексикография

(Komputerdik (Elektronduk) leksikografiya)

(Elektronik sözlükçülük)

(Computerized electronic lexicography)

Sotsialnie i Gumanitarnie Nauki ISSN 1026-9045,No 3-4, Bişkek 2011


8.Кыргыз тилинин сөз байлыгынын категориялык (сөз түркүмдүк) маалымат базасын түзүү

(Kırgız tilinin söz baylıgının kategoriyalık (söz türkümdük) maalımat bazasın tüzüü (Kırgızcanın sözvarlığının tür veritabanının hazırlanması)

К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардыкуниверситетинин “Кыргыз тили жана адабияты” журналы, Бишкек 2012. (Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Kırgız tili cana adabiyatı dergisi, 2012, Bişkek)


9. Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yazılımlarının Uzaktan Türkçe Öğretiminde Kullanılması

Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar, Pegem Akademi Yayınları, Sakarya 2012

 


 

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

1. Bilgisayara Türkçe Öğretmek (12-14 Mayıs 2011), 9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi, Manas Üniversitesi,Bişkek/KIRGIZİSTAN.


2. Açık Kaynak Kodlu Eğitim Yazılımlarının Uzaktan Türkçe Öğretiminde Kullanılması (8-9 Eylül 2011), 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya/TÜRKİYE


3. Кыргыз тилинин сөз байлыгынын категориялык (сөз түркүмдүк) маалымат базасын түзүү (Kırgızcanın söz varlığının sözcük türleri veritabanının hazırlanması), K. Karasaev Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası Sempozyum, 29 Şubat 2012,Bişkek/KIRGIZİSTAN


4. Algoritma ve Diyagramların Bilgisayarlı Dil Bilimi Açısından Önemi,V. Genç Türkologlar Sempozyumu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 25-27 Nisan 2012,Bişkek/KIRGIZİSTAN


5. Bilgisayarlı Dil Bilimi Araştırmalarında Veri Tabanı, Algoritma, Akış Diyagramları ve Programlama, 24-28 Eylül 2012  VII. Türk Dili KurultayıTürk Dil Kurumu,Ankara/TÜRKİYE


6. Makine Çevirilerinde (Google Trasnlate, Bing Translator) Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri,3. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 8-9 Kasım 2012,Bişkek/KIRGIZİSTAN


 7. Etkileşimli Tahtaların Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması, I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, 22-23 Aralık 2014, Yunus Emre Enstitüsü-Türk Dil Kurumu, Ankara


8. Dil Becerilerinin Web Tabanlı Ölçülmesi, (Kerim SARIGÜl, Nursel TAN ELMAS), I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, 22-23 Aralık 2014, Yunus Emre Enstitüsü-Türk Dil Kurumu, Ankara

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

KIRGIZCA - RUSÇA - TÜRKÇE SÖZLÜKLER

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

ÜYE GİRİŞ FORMUTüm Hakları Saklıdır. Sitedeki ders ve makaleler kaynak göstermek şartı ile kullanılabilir. www.kerimsarigul.com 2005 - 2012